Diễn Đàn Game Thủ

Http://123game.5forum.net


You are not connected. Please login or register

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

avatar
  • Trung Cấp
Xem lý lịch thành viênChào các bạn .
Killmark và Theme CF gần như đã trở thành một phần không thể thiếu cho những game thủ thích sáng tạo cũng như trổ tài Để tiếp tục vơí những topic ấn tượng trước Ver 7 sẽ mở ra để là nơi chia sẽ những Killmark or theme đẹp do sưu tầm hoặc tự design .Ngoài ra topic cũng là nơi hỗ trợ cho các newbie về cài đặt ,khắc phục và yêu cầu Killmark Or Theme theo cá nhân .
AUTO CẬP NHẬT KILL MARL THEO MỌI PHIÊN BẢN
Mở hàng, share cái theme mới làm :
Theme CrossFire :


2. Theme CF 1115 [You must be registered and logged in to see this link.]4. Theme CF [You must be registered and logged in to see this link.]


5. Theme CF 1115 [You must be registered and logged in to see this link.]


6. Theme CF 1115 [You must be registered and logged in to see this link.]


7. Theme CF 1115 [You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]

8. Theme CF 1115 [You must be registered and logged in to see this link.]


9. Theme CF 1115 [You must be registered and logged in to see this link.]
10. Theme CF 1115 [You must be registered and logged in to see this link.]

[You must be registered and logged in to see this link.]


LINKDOWN :
[You must be registered and logged in to see this link.]
Chôm Chôm Killmark


[You must be registered and logged in to see this link.]

Đã test xong giao diện quay báu vật Z8 (Việt hóa)

Killmark âm bản(CF USA đã fix cánh)
[You must be registered and logged in to see this link.]


[You must be registered and logged in to see this link.]


Killmark_Red

[You must be registered and logged in to see this link.]


Blood Golden Killmark

[You must be registered and logged in to see this link.]


Golden Killmark

[You must be registered and logged in to see this link.]KILL MARK ZOMBIE SPEC[You must be registered and logged in to see this link.]Class Korea

[You must be registered and logged in to see this link.]

avatar
  • Trung Cấp
Xem lý lịch thành viên[You must be registered and logged in to see this link.]
[b style="vertical-align: baseline; line-height: 39px; font-size: 28px; font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; margin: 0px; outline: 0px; border: 0px; padding: 0px; "]Pro King Blue Lightning[/b]
[b style="vertical-align: baseline; line-height: 39px; font-size: 28px; font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; margin: 0px; outline: 0px; border: 0px; padding: 0px; "][b style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 18px; word-spacing: 1px; background-color: rgb(250, 250, 250); color: rgb(51, 51, 51); margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; "][b style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; "][b style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; "][b style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; "][b style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; "][b style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; "][b style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; "][You must be registered and logged in to see this link.][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b]

[b style="vertical-align: baseline; line-height: 39px; font-size: 28px; font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; margin: 0px; outline: 0px; border: 0px; padding: 0px; "][b style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; "]Spin Grain Nest
[You must be registered and logged in to see this link.]

[/b]
[/b]
[b style="vertical-align: baseline; line-height: 39px; font-size: 28px; font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; margin: 0px; outline: 0px; border: 0px; padding: 0px; "][b style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; "][b style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; "]Red Flow
[You must be registered and logged in to see this link.]

[/b]
[/b]
[/b]
[b style="vertical-align: baseline; line-height: 39px; font-size: 28px; font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; margin: 0px; outline: 0px; border: 0px; padding: 0px; "][b style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; "][b style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; "][b style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; "]Red Feathers
[You must be registered and logged in to see this link.]

[/b]
[/b][/b]
[/b]
[b style="vertical-align: baseline; line-height: 39px; font-size: 28px; font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; margin: 0px; outline: 0px; border: 0px; padding: 0px; "][b style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; "][b style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; "][b style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; "][b style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; "]Flame Circles
[You must be registered and logged in to see this link.]

[/b]
[/b][/b][/b]
[/b]
[b style="vertical-align: baseline; line-height: 39px; font-size: 28px; font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; margin: 0px; outline: 0px; border: 0px; padding: 0px; "][b style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; "][b style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; "][b style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; "][b style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; "][b style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; "]Water Chestnut Flame
[You must be registered and logged in to see this link.]

[/b]
[/b][/b][/b][/b]
[/b]

[b style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; "]Dragon World Killmarks[/b]
[b style="vertical-align: baseline; line-height: 39px; font-size: 28px; font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; margin: 0px; outline: 0px; border: 0px; padding: 0px; "][b style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; "][b style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; "][b style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; "][b style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; "][b style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; "][You must be registered and logged in to see this link.]


[/b][/b][/b][/b][/b]
[/b]

[b style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; "]Retro Marks[/b]
[b style="vertical-align: baseline; line-height: 39px; font-size: 28px; font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; margin: 0px; outline: 0px; border: 0px; padding: 0px; "][b style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; "][b style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; "][b style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; "][b style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; "][b style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; "][You must be registered and logged in to see this link.]


[/b][/b][/b][/b][/b]
[/b]

[b style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; "]Golden Darkness[/b]
[b style="vertical-align: baseline; line-height: 39px; font-size: 28px; font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; margin: 0px; outline: 0px; border: 0px; padding: 0px; "][b style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; "][b style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; "][b style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; "][b style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; "][b style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; "][You must be registered and logged in to see this link.]


[/b][/b][/b][/b][/b]
[/b]
[b style="vertical-align: baseline; line-height: 39px; font-size: 28px; font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; margin: 0px; outline: 0px; border: 0px; padding: 0px; "][b style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; "][b style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; "][b style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; "][b style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; "][b style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; "]Dragon Flame Killmarks


[/b][/b][/b][/b][/b]
[/b]


[b style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; "]Turtle Killmarks[/b]
[b style="vertical-align: baseline; line-height: 39px; font-size: 28px; font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; margin: 0px; outline: 0px; border: 0px; padding: 0px; "][b style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; "][b style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; "][b style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; "][b style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; "][b style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; "][You must be registered and logged in to see this link.]Link download [b style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; vertical-align: baseline; line-height: 16px; "]killmark CF[/b]: [b style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; vertical-align: baseline; color: rgb(65, 79, 91); font-weight: normal; line-height: 16px; "][You must be registered and logged in to see this link.][/b]
[/b][/b][/b][/b][/b]
[/b]

[b style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; "]CFG Marks[/b]
[b style="vertical-align: baseline; line-height: 39px; font-size: 28px; font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; margin: 0px; outline: 0px; border: 0px; padding: 0px; "][b style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; "][b style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; "][b style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; "][b style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; "][b style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; "][You must be registered and logged in to see this link.]


[/b][/b][/b][/b][/b]
[/b]
[b style="vertical-align: baseline; line-height: 39px; font-size: 28px; font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; margin: 0px; outline: 0px; border: 0px; padding: 0px; "][b style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; "][b style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; "][b style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; "][b style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; "][b style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; "][b style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; "]Inversion Killmarks[/b]
[You must be registered and logged in to see this link.]


[/b][/b][/b][/b][/b]
[/b]
[b style="vertical-align: baseline; line-height: 39px; font-size: 28px; font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; margin: 0px; outline: 0px; border: 0px; padding: 0px; "][b style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; "][b style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; "][b style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; "][b style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; "][b style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; "][b style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; "]Death Razer Killmark[/b]
[You must be registered and logged in to see this link.]


[/b][/b][/b][/b][/b]
[/b]
[b style="vertical-align: baseline; line-height: 39px; font-size: 28px; font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; margin: 0px; outline: 0px; border: 0px; padding: 0px; "][b style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; "][b style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; "][b style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; "][b style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; "][b style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; "][b style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; "]SteelSeries Killmarks[/b]
[You must be registered and logged in to see this link.]


[/b][/b][/b][/b][/b]
[/b]
[b style="vertical-align: baseline; line-height: 39px; font-size: 28px; font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; margin: 0px; outline: 0px; border: 0px; padding: 0px; "][b style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; "][b style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; "][b style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; "][b style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; "][b style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; "][b style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; "]Sponge bob[/b]
[You must be registered and logged in to see this link.]


[/b][/b][/b][/b][/b]
[/b]
[b style="vertical-align: baseline; line-height: 39px; font-size: 28px; font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; margin: 0px; outline: 0px; border: 0px; padding: 0px; "][b style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; "][b style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; "][b style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; "][b style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; "][b style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; "][b style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; "]Resiprokal Killmarks[/b]
[You must be registered and logged in to see this link.]


[/b][/b][/b][/b][/b]
[/b]
[b style="vertical-align: baseline; line-height: 39px; font-size: 28px; font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; margin: 0px; outline: 0px; border: 0px; padding: 0px; "][b style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; "][b style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; "][b style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; "][b style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; "][b style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; "][b style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; "]Bloodshot Killmark[/b]
[You must be registered and logged in to see this link.]


[/b][/b][/b][/b][/b]
[/b]
[b style="vertical-align: baseline; line-height: 39px; font-size: 28px; font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; margin: 0px; outline: 0px; border: 0px; padding: 0px; "][b style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; "][b style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; "][b style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; "][b style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; "][b style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; "][b style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; "]Rainbow killmark[/b]
[You must be registered and logged in to see this link.]


[/b][/b][/b][/b][/b]
[/b]
[b style="vertical-align: baseline; line-height: 39px; font-size: 28px; font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; margin: 0px; outline: 0px; border: 0px; padding: 0px; "][b style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; "][b style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; "][b style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; "][b style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; "][b style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; "][You must be registered and logged in to see this link.][/b][/b][/b][/b][/b][/b]

avatar
  • Trung Cấp
Xem lý lịch thành viên[You must be registered and logged in to see this link.][b style="margin-top: 0.67em; margin-bottom: 0.67em; color: rgb(51, 51, 51); font-weight: bolder; "]Các Killmark CF 1131 được tuyển chọn nhiều nhất tại [You must be registered and logged in to see this link.][/b]Killmark CF Jocasey
[You must be registered and logged in to see this link.]
Killmark ALX - ASASIN
[You must be registered and logged in to see this link.]
[Tải về sau đó coppy phần UI trong phần vừa tải ném vào thư mục UI của Đột Kích]
Killmark CF Design Danger
[You must be registered and logged in to see this link.]
Killmark CF Danger
[You must be registered and logged in to see this link.]


Killmark CF A3
[You must be registered and logged in to see this link.]Killmark A4 Xmas
[You must be registered and logged in to see this link.]KillMark Fairytail
[You must be registered and logged in to see this link.][You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]

[You must be registered and logged in to see this link.][You must be registered and logged in to see this link.]


[You must be registered and logged in to see this link.][You must be registered and logged in to see this link.]


Killmark CF, Killmark cf đẹp, killmark cf 2013, killmark cf đẹp nhất, killmark cf dep, killmark cf cuc chat, tong hop killmark

 Chia sẻ và giới thiệu WEBSITE để chúng tôi cập nhật thêm nhiều killmark đẹp và cực chất 
Hướng Dẫn Chung: Muốn Download thì xem Killmark bằng nút Hiện dưới tên Killmark và Dowload là OK

 

KillMark 
Cách cài đặt: Copy & Paste tất cả file .TGA vào thư mục DotKich\rez\UI\Mark (tùy theo nơi cài CF của mỗi người). Khi có thông báo click "Yes To All".ADMIN [You must be registered and logged in to see this link.] (Tôi) : Xin Thành Thật Xin Lỗi Các Bạn TRong Thời Gian Này Các Bạn Nên Vào Dowload mình sẽ phục hồi  Mong Các Bạn Đừng Quên [b style="line-height: 1.4; "][You must be registered and logged in to see this link.][/b]
[b style="font-size: 13px; "]Killmark Legeng Dragon[/b]

 [b style="font-family: Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif; font-size: 13px; "]Dowload:[/b]  [You must be registered and logged in to see this link.]
[b style="font-family: Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif; font-weight: bolder; "][/b]

[b style="color: rgb(160, 82, 45); font-family: Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif; font-size: 13px; "]Killmark RedNumMark [/b]
[b style="color: rgb(160, 82, 45); font-family: Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif; font-size: 13px; "]Dowload:  [/b][You must be registered and logged in to see this link.][b style="font-family: Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif; font-size: 13px; "]Killmark Goldwing[/b]
[b style="font-family: Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif; font-size: 13px; "]Dowload:  [/b][You must be registered and logged in to see this link.]

[b style="font-family: Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif; font-weight: bolder; "][b style="font-size: 13px; "][/b][/b]


[b style="color: rgb(160, 82, 45); font-family: Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif; font-size: 13px; "]Killmark GreenToxic [/b]
[b style="color: rgb(160, 82, 45); font-family: Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif; font-size: 13px; "]Dowload:[/b][b style="font-family: Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif; font-size: 13px; "]  [/b][You must be registered and logged in to see this link.]

[b style="color: rgb(160, 82, 45); font-family: Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif; font-size: 13px; "]Killmark Redsun [/b]
[b style="color: rgb(160, 82, 45); font-family: Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif; font-size: 13px; "]Dowload:  [/b][You must be registered and logged in to see this link.]


Killmark CF Design Danger
[b style="color: rgb(160, 82, 45); font-family: Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif; font-size: 13px; "]Dowload: [You must be registered and logged in to see this link.][/b][You must be registered and logged in to see this link.][b style="font-family: Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif; font-weight: bold; line-height: 25px; "]Killmark CF Danger[/b]
[b style="color: rgb(160, 82, 45); font-family: Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif; font-size: 13px; "]Dowload: [You must be registered and logged in to see this link.][/b][You must be registered and logged in to see this link.]


[b style="color: rgb(160, 82, 45); font-family: Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif; font-size: 13px; "]Killmark Red_glow_killbar[/b]
[b style="color: rgb(160, 82, 45); font-family: Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif; font-size: 13px; "]Dowload:  [/b][You must be registered and logged in to see this link.][b style="color: rgb(160, 82, 45); font-family: Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif; "]Killmark Hero Night[/b]
[b style="color: rgb(160, 82, 45); font-family: Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif; font-size: 13px; "]Dowload:  [/b][You must be registered and logged in to see this link.]


[b style="color: rgb(160, 82, 45); font-family: Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif; font-size: 13px; "]Dowload: [/b][b style="color: rgb(160, 82, 45); font-family: Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif; "] [/b][You must be registered and logged in to see this link.][b style="font-family: Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif; "]Killmark [/b]Royal_dragon

[b style="color: rgb(160, 82, 45); font-family: Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif; font-size: 13px; "]Dowload: [You must be registered and logged in to see this link.][/b][You must be registered and logged in to see this link.][b style="color: rgb(160, 82, 45); font-family: Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif; "]Killmark Red
Dowload:  
[/b][You must be registered and logged in to see this link.]
[b style="color: rgb(160, 82, 45); font-family: Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif; "]Killmark Blue
Dowload:
[/b]  [You must be registered and logged in to see this link.]


[b style="color: rgb(160, 82, 45); font-family: Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif; "]Killmark Green
Dowload:
[/b][b style="font-family: Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif; font-size: 13px; "]  [/b][You must be registered and logged in to see this link.]Killmark Mutant
[b style="font-family: Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif; font-size: 13px; "]Dowload:  [/b][You must be registered and logged in to see this link.]

[b style="font-family: Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif; font-weight: bolder; "][/b]

ALX_KM_CX
Dowload:  [You must be registered and logged in to see this link.]

[b style="color: rgb(160, 82, 45); "]Crystal 2[/b]
Dowload:  [You must be registered and logged in to see this link.]


[b style="color: rgb(160, 82, 45); font-family: Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif; font-size: 13px; "]Killmark Lighting 3D Part 3[/b]
Dowload:  [You must be registered and logged in to see this link.]


[b style="color: rgb(160, 82, 45); "]Killmark Lighting 3D[/b]
[b style="color: rgb(160, 82, 45); font-family: Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif; font-size: 13px; "]Dowload:  [/b][You must be registered and logged in to see this link.]


[b style="color: rgb(160, 82, 45); font-family: Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif; font-size: 13px; "]Killmark Blue Light[/b]
Dowload:  [You must be registered and logged in to see this link.][b style="color: rgb(160, 82, 45); font-family: Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif; font-size: 13px; "]Killmark Butterfly Yellow[/b]
Dowload:  [You must be registered and logged in to see this link.]


[b style="color: rgb(160, 82, 45); font-family: Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif; font-size: 13px; "]Killmark Butterfly Blue[/b]
Dowload:  [You must be registered and logged in to see this link.]


[b style="color: rgb(160, 82, 45); font-family: Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif; font-size: 13px; "]Killmark "I'm Vietnamese" - Con Rồng Cháu Tiên[/b]
Dowload: [You must be registered and logged in to see this link.][You must be registered and logged in to see this link.]

avatar
  • Trung Cấp
Xem lý lịch thành viênTổng hợp Killmark, Theme CF đẹp 

Cách sử dụng

*Đối với Theme*
B1: Giải nén
B2: Mở ra cho đến khi nào thấy các file tên có chữ đầu UI_...., ví dụ như UI_Badge, UI_Channel, UI_Login, UI_Lobby,....
B3: Copy toàn bộ các thư mục đó
B4: mở file X:\ABC\VTCGame\Dotkich\rez\UI
B5: paste toàn bộ những gì đã copy ở bước 3 vào đó
B6: Vào game và thưởng thức

*Đối với Killmark*
B1: Giải nén
B2: mở ra cho đến hết, khi nào gặp các file có định dạng .tga có tên như: bagde_...., ví dụ như: badge_headshot, badge_multi1, badge_multi2,....
B3: Copy toàn bộ những thứ có trong file đó
B4: mở file X:\ABC\VTCGame\Dotkich\rez\UI\Mark
B5: Paste những thứ đã copy ở B3 vào file ở B4
B6: Vào game chơi bình thường


Lưu ý: X là tên ô bạn copy CF, ABC, là tên thư mục nối, ví dụ như CF nhà mình copy ở
C:\ProgramFiles\VTCGame\Dokich
thì ở đây, X là ổ C còn ABC là ProgramFilesTHEME CF 

  
[b style="color: rgb(102, 102, 102); font-family: 'Trebuchet MS', Trebuchet, Verdana, sans-serif; line-height: 18px; "]THEME BONUS[/b]

[url=http://killmard.googlecode.com/files/Kill Mark - Theme CF 2013.rar][You must be registered and logged in to see this link.][/url]
[b style="color: rgb(102, 102, 102); font-family: 'Trebuchet MS', Trebuchet, Verdana, sans-serif; line-height: 18px; "]
[url=http://killmarkcf02013.googlecode.com/files/Kill Mark-Theme CF.rar][/url]
[/b]


THEME Z8
[You must be registered and logged in to see this link.]

[url=http://killmard.googlecode.com/files/Kill Mark - Theme CF 2013.rar][You must be registered and logged in to see this link.][/url]
                                                     Wood CrossFire Theme Full : [You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]

[You must be registered and logged in to see this link.]

[You must be registered and logged in to see this link.]

[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]Theme SNSD


[You must be registered and logged in to see this link.]


Smooth Theme
[You must be registered and logged in to see this link.]

[You must be registered and logged in to see this link.]
[b style="color: rgb(102, 102, 102); font-family: 'Trebuchet MS', Trebuchet, Verdana, sans-serif; line-height: 18px; "]   [/b][b style="color: rgb(102, 102, 102); font-family: 'Trebuchet MS', Trebuchet, Verdana, sans-serif; line-height: 18px; "]
Theme CrossFire 
[/b]
[b style="color: rgb(102, 102, 102); font-family: 'Trebuchet MS', Trebuchet, Verdana, sans-serif; line-height: 18px; "]

[/b]
[You must be registered and logged in to see this link.]


Theme Nature 
[b style="color: rgb(102, 102, 102); font-family: 'Trebuchet MS', Trebuchet, Verdana, sans-serif; line-height: 18px; "][/b]
[You must be registered and logged in to see this link.][b style="color: rgb(102, 102, 102); font-family: 'Trebuchet MS', Trebuchet, Verdana, sans-serif; line-height: 18px; "]Theme Dragon ( Áp dụng cho CFQQ ) [/b]
[b style="color: rgb(102, 102, 102); font-family: 'Trebuchet MS', Trebuchet, Verdana, sans-serif; line-height: 18px; "]3 theme đầu mình dùng login của CFUS nên khi cài login của CFVN vào nó thừa chữthoát nhé . Bình thường ko bị đâu 

Theme CrossFire 
[/b][You must be registered and logged in to see this link.][b style="color: rgb(102, 102, 102); font-family: 'Trebuchet MS', Trebuchet, Verdana, sans-serif; line-height: 18px; "]

Theme Nature 
[/b][You must be registered and logged in to see this link.][b style="color: rgb(102, 102, 102); font-family: 'Trebuchet MS', Trebuchet, Verdana, sans-serif; line-height: 18px; "]

Theme Dragon ( Áp dụng cho CFQQ ) 

[/b]
[You must be registered and logged in to see this link.]

Bronze Razer Theme 


[You must be registered and logged in to see this link.][b style="color: rgb(102, 102, 102); font-family: 'Trebuchet MS', Trebuchet, Verdana, sans-serif; line-height: 18px; "]
  
[/b]
X Max Theme [You must be registered and logged in to see this link.]


Real Theme 
[You must be registered and logged in to see this link.]

Aero Theme[You must be registered and logged in to see this link.]Kantcer Theme ( Gần giống Theme Navy Seal ) 
[You must be registered and logged in to see this link.]Monstel Army Theme   
[You must be registered and logged in to see this link.]
   Remade Theme [You must be registered and logged in to see this link.]
Purple Theme 

[You must be registered and logged in to see this link.]Wizard Theme [/IMG]
[You must be registered and logged in to see this link.]
Red Girl Theme 


[You must be registered and logged in to see this link.]

X Shot Theme [You must be registered and logged in to see this link.]Angel Beats Theme 

[You must be registered and logged in to see this link.]


Vangoh Theme [You must be registered and logged in to see this link.]
KILL MARK CF


Killmark âm bản(CF USA đã fix cánh)

[You must be registered and logged in to see this link.]
Blood Golden Killmark

[You must be registered and logged in to see this link.] Class Korea
[You must be registered and logged in to see this link.]


[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]
KillMark RedStar Ver 2

[You must be registered and logged in to see this link.]

KillMark Crystal Ver 2[You must be registered and logged in to see this link.]


[Hot] Class BlueSkull


[You must be registered and logged in to see this link.]

RAZER Theme[You must be registered and logged in to see this link.]

Class Chess Pieces ( đội quân bàn cờ )


[You must be registered and logged in to see this link.][b style="color: rgb(102, 102, 102); font-family: 'Trebuchet MS', Trebuchet, Verdana, sans-serif; line-height: 18px; "] [/b]
TribalRed and Silver
[You must be registered and logged in to see this link.][b style="color: rgb(102, 102, 102); font-family: 'Trebuchet MS', Trebuchet, Verdana, sans-serif; line-height: 18px; "] [/b]

[You must be registered and logged in to see this link.][b style="color: rgb(102, 102, 102); font-family: 'Trebuchet MS', Trebuchet, Verdana, sans-serif; line-height: 18px; "] [/b]

[You must be registered and logged in to see this link.][b style="color: rgb(102, 102, 102); font-family: 'Trebuchet MS', Trebuchet, Verdana, sans-serif; line-height: 18px; "] [/b]Shuriken Mark 
[You must be registered and logged in to see this link.][b style="color: rgb(102, 102, 102); font-family: 'Trebuchet MS', Trebuchet, Verdana, sans-serif; line-height: 18px; "] [/b]

[b style="color: rgb(102, 102, 102); font-family: 'Trebuchet MS', Trebuchet, Verdana, sans-serif; line-height: 18px; "]   [/b]
 1.Spit Fire
[You must be registered and logged in to see this link.][b style="color: rgb(102, 102, 102); font-family: 'Trebuchet MS', Trebuchet, Verdana, sans-serif; line-height: 18px; "] [/b]


 KM Ngũ Hành 

[You must be registered and logged in to see this link.][b style="color: rgb(102, 102, 102); font-family: 'Trebuchet MS', Trebuchet, Verdana, sans-serif; line-height: 18px; "] [/b]

ALX_KM_FireX[b style="color: rgb(102, 102, 102); font-family: 'Trebuchet MS', Trebuchet, Verdana, sans-serif; line-height: 18px; "] [/b]
[b style="color: rgb(102, 102, 102); font-family: 'Trebuchet MS', Trebuchet, Verdana, sans-serif; line-height: 18px; "] [/b]
[You must be registered and logged in to see this link.][b style="color: rgb(102, 102, 102); font-family: 'Trebuchet MS', Trebuchet, Verdana, sans-serif; line-height: 18px; "] [/b]

ALX_KM_DRAX[b style="color: rgb(102, 102, 102); font-family: 'Trebuchet MS', Trebuchet, Verdana, sans-serif; line-height: 18px; "] [/b]
[b style="color: rgb(102, 102, 102); font-family: 'Trebuchet MS', Trebuchet, Verdana, sans-serif; line-height: 18px; "] [/b]
[You must be registered and logged in to see this link.][b style="color: rgb(102, 102, 102); font-family: 'Trebuchet MS', Trebuchet, Verdana, sans-serif; line-height: 18px; "] [/b]

bộ ALX_KM_CoA[b style="color: rgb(102, 102, 102); font-family: 'Trebuchet MS', Trebuchet, Verdana, sans-serif; line-height: 18px; "] [/b]
[b style="color: rgb(102, 102, 102); font-family: 'Trebuchet MS', Trebuchet, Verdana, sans-serif; line-height: 18px; "] [/b]
[b style="color: rgb(102, 102, 102); font-family: 'Trebuchet MS', Trebuchet, Verdana, sans-serif; line-height: 18px; "] [/b][b style="color: rgb(102, 102, 102); font-family: 'Trebuchet MS', Trebuchet, Verdana, sans-serif; line-height: 18px; "]đỏ :[You must be registered and logged in to see this link.][/b][url=https://killmard.googlecode.com/files/Kill Mark - Theme CF 2013.rar][/url][b style="color: rgb(102, 102, 102); font-family: 'Trebuchet MS', Trebuchet, Verdana, sans-serif; line-height: 18px; "] [/b]

[b style="color: rgb(102, 102, 102); font-family: 'Trebuchet MS', Trebuchet, Verdana, sans-serif; line-height: 18px; "] [/b]
 [b style="color: rgb(102, 102, 102); font-family: 'Trebuchet MS', Trebuchet, Verdana, sans-serif; line-height: 18px; "]vàng : [/b][You must be registered and logged in to see this link.][b style="color: rgb(102, 102, 102); font-family: 'Trebuchet MS', Trebuchet, Verdana, sans-serif; line-height: 18px; "] [/b]


[b style="color: rgb(102, 102, 102); font-family: 'Trebuchet MS', Trebuchet, Verdana, sans-serif; line-height: 18px; "]xanh lá:[/b][You must be registered and logged in to see this link.][b style="color: rgb(102, 102, 102); font-family: 'Trebuchet MS', Trebuchet, Verdana, sans-serif; line-height: 18px; "] [/b]


[b style="color: rgb(102, 102, 102); font-family: 'Trebuchet MS', Trebuchet, Verdana, sans-serif; line-height: 18px; "]xanh: [/b][You must be registered and logged in to see this link.][b style="color: rgb(102, 102, 102); font-family: 'Trebuchet MS', Trebuchet, Verdana, sans-serif; line-height: 18px; "] [/b] Fix4Fun
 
[You must be registered and logged in to see this link.][b style="color: rgb(102, 102, 102); font-family: 'Trebuchet MS', Trebuchet, Verdana, sans-serif; line-height: 18px; "] [/b] Snow Flake
[You must be registered and logged in to see this link.][b style="color: rgb(102, 102, 102); font-family: 'Trebuchet MS', Trebuchet, Verdana, sans-serif; line-height: 18px; "] [/b]
[b style="color: rgb(102, 102, 102); font-family: 'Trebuchet MS', Trebuchet, Verdana, sans-serif; line-height: 18px; "] [/b] 
[b style="color: rgb(102, 102, 102); font-family: 'Trebuchet MS', Trebuchet, Verdana, sans-serif; line-height: 18px; "] [/b][b style="color: rgb(102, 102, 102); font-family: 'Trebuchet MS', Trebuchet, Verdana, sans-serif; line-height: 18px; "]African Mark[/b]
[b style="color: rgb(102, 102, 102); font-family: 'Trebuchet MS', Trebuchet, Verdana, sans-serif; line-height: 18px; "] [/b]
[You must be registered and logged in to see this link.][b style="color: rgb(102, 102, 102); font-family: 'Trebuchet MS', Trebuchet, Verdana, sans-serif; line-height: 18px; "] [/b] Ice Mark
[b style="color: rgb(102, 102, 102); font-family: 'Trebuchet MS', Trebuchet, Verdana, sans-serif; line-height: 18px; "] [/b]
[You must be registered and logged in to see this link.][b style="color: rgb(102, 102, 102); font-family: 'Trebuchet MS', Trebuchet, Verdana, sans-serif; line-height: 18px; "] [/b]

[b style="color: rgb(102, 102, 102); font-family: 'Trebuchet MS', Trebuchet, Verdana, sans-serif; line-height: 18px; "]KM Ogan[/b]
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.][b style="color: rgb(102, 102, 102); font-family: 'Trebuchet MS', Trebuchet, Verdana, sans-serif; line-height: 18px; "] [/b]
NUMBER FIRE FLOWER [You must be registered and logged in to see this link.][b style="color: rgb(102, 102, 102); font-family: 'Trebuchet MS', Trebuchet, Verdana, sans-serif; line-height: 18px; "] [/b]


VALENTINE KILL MARK  - By lanhuyet93
Caution : Chỉ dùng cho người đang yêu[You must be registered and logged in to see this link.]  KILL MARK NUMBER NEON GREEN ( Rồng làm ! )

 
[You must be registered and logged in to see this link.][b style="color: rgb(102, 102, 102); font-family: 'Trebuchet MS', Trebuchet, Verdana, sans-serif; line-height: 18px; "] [/b]


Killmark crystal red (chôm chỉa ):


[You must be registered and logged in to see this link.][b style="color: rgb(102, 102, 102); font-family: 'Trebuchet MS', Trebuchet, Verdana, sans-serif; line-height: 18px; "] [/b]


Killmark Chibi CF

 

Sponsored content

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết

 
  • Free forum | © PunBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | www.sosblogs.com

Liên kết - Quảng cáo (Liên hệ: Yahoo : thangmanhkm)