Diễn Đàn Game Thủ

Http://123game.5forum.net


You are not connected. Please login or register

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

avatar
  • Người Đứng Đầu
Xem lý lịch thành viên http://123game.5forum.netKo biết là cũ hay mới nhưng chơi cũng hay .anh em like ủng hộ mình với nha
link :http://ck.gamevt.net/
Và đây là tất cả các mã lệnh .có 1 số cái ko xài đc anh em thông cảm nha
* Chú Ý : Lên Lv 16 Mới Dùng Lệnh .
* Phần Hỗ Trợ Cho Char :
•» Up Lv ( Up Lv99 Trước Rùi Mới Up Lv100 ):
-AddLevel1 100
•» Tăng Linh Lực :
-加灵力 999999999999
•» Full Tiền 4 Loại :
-AddTien1 999999999
•» Full Skill :
-学技能 5
* Phần Hỗ Trợ Cho Linh Thú :
•» Up Lv :
-灵兽等级 60
* Phần Hỗ Trợ Cho Tọa Kỵ :
•» Up Lv Tọa Kỵ ( Muốn Up Lv Tọa Kỵ Bạn Cần Phải Cho Tọa Kỵ Xuất Chiến Nhé ) :
-坐骑等级 100
* Phần Build Đồ Cho Char :
•» Thời Trang Vũ Khí :
_Điểm Thương ( Nam )
-AddVP1 10820 1
_Điểm Thương ( Nữ )
-AddVP1 10821 1
_Toàn Chân ( Nam )
-AddVP1 10822 1
_Toàn Chân ( Nữ )
-AddVP1 10823 1
_Thiên Nhẫn ( Nam )
-AddVP1 10824 1
_Thiên Nhẫn ( Nữ )
-AddVP1 10825 1
Côn Luân ( Nam )
-AddVP1 10826 1
Côn Luân ( Nữ )
-AddVP1 10827 1
Nga Mi ( Nam )
-AddVP1 10828 1
Nga Mi ( Nam )
-AddVP1 10829 1
•» Lệnh Đồ 7x :
-Toàn Chân :
-AddVP1 11263 1 ; -AddVP1 11264 1 ; -AddVP1 11265 1 ; -AddVP1 11266 1 ; -AddVP1 11267 1 ; -AddVP1 11268 1
-Côn Luân :
-AddVP1 12263 1 ; -AddVP1 12264 1 ; -AddVP1 12265 1 ; -AddVP1 12266 1 ; -AddVP1 12267 1 ; -AddVP1 12268 1
-Điểm Thương :
-AddVP1 13263 1 ; -AddVP1 13264 1 ; -AddVP1 13265 1 ; -AddVP1 13266 1 ; -AddVP1 13267 1 ; -AddVP1 13268 1
-Nga Mi :
-AddVP1 14263 1 ; -AddVP1 14264 1 ; -AddVP1 14265 1 ; -AddVP1 14266 1 ; -AddVP1 14267 1 ; -AddVP1 14268 1
-Thiên Nhẫn :
-AddVP1 15263 1 ; -AddVP1 15264 1 ; -AddVP1 15265 1 ; -AddVP1 15266 1 ; -AddVP1 15267 1 ; -AddVP1 15268 1
•» Lệnh Vũ Khí Tím 9x :
_Toàn Chân :
-AddVP1 19007 1
_Côn Luân :
-AddVP1 19014 1
_Điểm Thương :
-AddVP1 19021 1
_Nga Mi :
-AddVP1 19028 1
_Thiên Nhẫn :
-AddVP1 19035 1
•» Bùa tăng % Cường Hóa Từ +1 ->+10 :
-AddVP1 20306 20
•» Bùa Hỗ Trợ Tăng Tư Chất & Trưởng Thành Linh Thú :
-Tư Chất:
-AddVP1 24401 20
-Trưởng Thành :
-AddVP1 24105 20
•» Bùa Hỗ Trợ Tăng Kinh Mạch :
-AddVP1 22007 20
•» Nhẫn + Dây Chuyền + Nhẫn Cưới + Cây Thập Giá :
_Nhẫn :
-AddVP1 10208 1
_Dây Chuyền :
-AddVP1 10111 1
_Nhẫn Cưới :
-AddVP1 10810 1
_Cây Thập Giá :
-AddVP1 10700 1
•» exp : -加经验 999999999999
•» Lv 100 ( up lv 99 trc ) : -设等级 100
•» Lv 100 PET ( up lv 99 trc ) : -坐骑等级 100
•» tăng Dame: -加灵力 999999999999
•» tăng chỷ số ( ko rõ chỷ số nào ) : -加攻击 99999999999
•» full tiền ( 4 loại tiền ) -设财产 99999999999
•» tăng lực chiến : -设财产 10000000 ( đừng ham wa' nhak 1 tỷ đủ rùi )
•» 6 lệnh tăng điểm ( VD như điểm hấp dẫn gì đó ..v.v. )
-充值 999999
-加铜币 999999
-加经验 999999
-加攻击 999999
-加魅力 999999
-加声望 9999
•» Thời Trang vũ khí : -加物品 ID 1
- ID: 10820 CUng ( Nam )
- ID: 10821 Cung ( Nữ )
- ID: 10822 Búa - Rìu ( Nam )
- ID: 10823 Búa - Rìu ( Nữ )
- ID: 10824 Đao ( Nam )
- ID: 10825 Đao ( Nữ )
- ID: 10826 Phi Tiêu ( Nam )
- ID: 10827 Phi Tiêu ( Nữ )
- ID: 10828 Đàn ( Nam )
- ID: 10829 Đàn ( Nữ )
•» Lệnh trang bị 7x : -加物品 ID 1
- ID phái Búa - Rìu : 11263 - 11264 - 11265 - 11266 - 11267 - 11268
- ID phái Phi Tiêu: 12263 - 12264 - 12265 - 12266 - 12267 - 12268
- ID phái Cung : 13263 - 13264 - 13265- 13266 - 13267 - 13268
- ID phái Đàn : 14263 - 14264 - 14265 -14266 - 14267 - 14268
- ID phái Kiếm: 15263 - 15264 - 15265 - 15266 - 15267 - 15268
•» Lệnh vũ khí 9x : -加物品 ID 1
- ID phái Búa - Rìu : 19007
- ID phái Phi Tiêu : 19014
- ID phái Cung : 19021
- ID phái Đàn : 19028
- ID phái Kiếm : 19035
•» Bùa tăng % Cường Hóa: -加物品 ID99
- ID: 20306
•» Bùa tăng bảo hộ Tư Chất và Trưởng thành PET ( khi tăng ấy ) : -加物品 ID 99
- ID Tư Chất: 24401
- ID Trưởng Thành : 24105
•» Nhẫn + Dây Chuyền + Nhẫn cưới + cây thập giá
- ID Nhẫn : 10208 ( 2 cái )
- ID Dây Chuyền : 10111 ( 2 cái )
- ID Nhẫn Cưới : 10810 ( 1 cái )
- ID Cây Thập Giá : 10700 ( 1 cái )
•» Đá khảm LV 8 : ( Bun ko pik tên đá nên m.n tự add xong rùi khảm nhak )
-加物品 21307 1
-加物品 21317 1
-加物品 21327 1
-加物品 21337 1
-加物品 21347 1
-加物品 21357 1
-加物品 21367 1
-设等级 Level : Level=cấp độ cần
-加铜币 Num
-加金币 Num : thêm kim nguyên bảo
-加绑定铜 Num
Lệnh Bên VN-ZOOM Các Bạn Tham Khảo Nhé
-加物品 Id Num : ID=ID của trang bị,Num= số lượng
-加时效物品 GoodsId Timestamp : GoodsId= Trang bị chất lương,Timestamp= Thời gian(chắc trang bị tính thời gian)
-加物品 Id Num bind : chưa test
-加非交易物品 Id Num : chưa test
-加套装 Value1 : thêm ngoại trang
-设等级 Level : cấp độ như trên
-加铜币 Num : tiền đồng
-加铜币 Num : đồng (maybe)
-加金币 Num : kim bảo
-加绑定铜 Num : ĐỒng khóa
-加礼券 Num : phiếu ưu đãi
-加礼金 Num : tiền biếu
-设财产 Num : thiết lập tài sản
-加经验 Num : thêm kinh nghiệm
-加防御 Num : Thêm phòng ngự
-加血 Num : thêm máu
-加魔 Num : thêm mana
-加风抗 Num : phong kháng
-加火抗 Num : hỏa kháng
-加水抗 Num : thủy kháng
-加雷抗 Num : lôi kháng
-加土抗 Num : thổ kháng
-加全抗 Num : thêm kháng tất cả
-灵兽经验 Num : thêm kinh nghiệm linh thú
-灵兽资质 Num : tăng tư chất linh thú
-灵兽等级 Num : tăng cấp bậc linh thú
-灵兽成长 Num : tăng trưởng thành linh thú
-灵兽快乐值 Num : tăng độ no linh thú
-灵兽训练时间 Num : thời gian huấn luyện linh thú
-灵兽战斗技能 Num : cấp độ linh thú chiến đấu kỹ năng
-加天数 Num : thêm thời gian gì đấy
-连续在线 Num : thêm thời gian online(chắc để lấy thành tựu)
-天在线时长 Num : thêm ngày online(như trên)
-加魅力 Num : thêm mị lực ( dành chonv nữ, tặng hoa)
-加声望 :Thêm danh vọng
-修改登陆时间 : sửa chữa tốc độ chạy
-修改登陆时间% : như trên nhưng tính % thì phải
-诛仙台荣誉 Num : vinh dự tru tiên thai(chắc hoạt động game)
-加亲密度 Name Num : thêm độ thân mật, Name=tên nhân vật cần thêm, num là số thân mật cần tăng
-结婚 Name : Kết hôn với ai đấy, name là tên nv
-跨服功勋 Num : tăng công huân
-青桃子 : quả đào xanh
-我要重新竞猜 : đoán cái gì đấy
-坐骑等级 Num : tăng cấp bậc tọa kỵ
-坐骑精魂 Name : linh hồn tọa kỵ
-坐骑喂养 Num : nuôi tọa kỵ gì đấy
-取消VIP : hủy vip
-我要VIP Num : lên vip, cao nhất là 4, có 4 sự lựa chọn là 1234
-经脉灵根 Num : kinh nghiệm linh căn
-学技能 Lv tăng cấp kỹ năng, cao nhất là 5
-换职业 CareerName : thay đổi chức nghiệp
"玄武" ->1;Huyền vũ->1
"白虎" ->2;Bạch hổ->2
"青龙" ->3;thanh long 3
"朱雀" ->4;chu tước 4
-换部落 RealmName -》Đổi chòm sao
"女娲" ->1; Xử nữ 1
"伏羲" ->3; Phục hy 3
"神农" ->2; Thần nông 2
"麒麟" ->5; kỳ lân 5
-氏族技能令 : kỹ năng thị tộc
-重置活动数据 : số liệu hoạt động
-刷新氏族boss : gọi boss
anh em vào chiến thôi .like ủng hộ nhéavatar
  • Sơ Cấp
Xem lý lịch thành viêndung ma~ o dau vay

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết

 

Liên kết - Quảng cáo (Liên hệ: Yahoo : thangmanhkm)